Twins 8.6-28.8 2011, at MAN, Museum Anna Nordlander, Skellefteå, Sweeden

Tvillingar utställningen på Västerbottensnytt 8.6 inslaget börjar efter 1:50min.

Hur kommunicerar vi kön? Norran 8.6 2011

Pressrelease:

Twins – Heidi Lunabba

 

The exhibition shown at Museum Anna Nordlander this summer is called ‘Twins’ and centres on the question How do you communicate gender?

 

Artist Heidi Lunabba has, together with groups of children, investigated how you can build a gender with the help of clothes, gestures, makeup, hair, glances and poses. The children have built their own representation of being both boy and girl which Heidi Lunabba later has perpetuated as photographs.

 

The basis for the exhibition has been fashion magazines like Vogue Bambini, that specializes on fashion for children, and analysis of these magazines made by curator and Ph. d Annamari Vänskä. The exhibition deals with questions regarding different perceptions of gender and how we accentuate and define gender by visual signals.

 

The project asks its viewer several questions: Can I think beyond the norms that genderize children? Why do I want to know the ‘real’ gender of the child and why is gender important at all?

 

Heidi Lunabba (b. 1977) works with social art projects, often inviting people to participate. Through installations, photography and video she explores questions on identity, gender and communication. She has an MA in fine arts from the Finnish Academy of Fine Arts and is based in Helsinki, Finland.

ARTIST TALK with Heidi Lunabba Wendsday August 17, 7:00 pm. MANs gallery, free admission.

 

_________

 

Curator • Anders Jansson
Art educator
• Veronica Olofsson
Graphic design • Andréa Andersson
Technicians • Heikki Mört, Peter Wiklund, Ross Dolan och Torbjörn Lundmark

Funding Swedish Cultural Foundation in Finland, City of Helsinki, Museum Anna Nordlander.

The project is a part of In, a sociocultural project that discusses identity and diversity through works

Pressmeddelande:

Tvillingar – Heidi Lunabba

 

Museum Anna Nordlander presenterar stolt sommarens utställning “Tvillingar” i vilken konstnären Heidi Lunabba ställer frågan: hur kommunicerar vi kön?

Heidi Lunabba har, tillsammans med olika barn, undersökt hur man kan bygga upp ett “kön” med hjälp av kläder, kroppsliga gester, make up, hår, blickar och poser. Barnen har sedan byggt upp en egen föreställning av att vara både pojke och flicka som Heidi Lunabba förevigat med fotografier.

Med utgångspunkt i modetidningar som Vogue Bambini, vilka specialiserat sig på barnmode, och curatorn och filosofie doktor Annamari Vänskäs analyser av desamma tar utställningen upp frågeställningar om kön, könstillhörighet och hur vi framhäver och definierar kön med hjälp av visuella tecken.

För betraktaren ställer projektet flera frågor: Kan jag tänka på ett barn utanför de könsbestämmande normerna? Varför vill jag veta barnets “verkliga” kön och varför är det alls viktigt?

Heidi Lunabba (f. 1977) arbetar med sociala konstprojekt som allmänheten ofta bjuds in att medverka i. Med hjälp av installationer, fotografi och video undersöker hon frågeställningar som rör identitet och kön. Heidi Lunabba är utbildad vid Bildkonstakademien i Helsingfors där hon också bor och arbetar

KONSTNÄRSSAMTAL med Heidi Lunabba onsdag 17 augusti kl. 19.00. MANs konsthall, fri entré.

 

 

_________

 

Curator • Anders Jansson
Konstpedagog
• Veronica Olofsson
Grafisk form • Andréa Andersson
Tekniker • Heikki Mört, Peter Wiklund, Ross Dolan och Torbjörn Lundmark

Finansiering Svenska Kulturfonden, Helsingfors stads kultur och biblioteksnämnd, Museum Anna Nordlander

Projektet är en del av In, ett sociokulturellt projekt som genom verkstäder behandlar identitet och mångfald.

http://www.inartproject.info

ladda ner pressmeddelande
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: