Sauna Obscura at SaunaLab 1 June–28 August 2011, Wäinö Aaltonen Museum, Turku European Capital of Culture

Sauna Obscura – a Sauna and a Camera in Turku Archipelago Landscape

The so called Camera Obscura phenomenon occurs on the floating sauna designed by the artist Heidi LunabbaSauna Obscura is a sauna raft where you can have a sauna inside a camera. The summery landscape will be projected on the walls of the sauna and on the skin of the bathers. The borderlines between one’s own body and the environment as well as the indoor space and the outdoor space will become dim.

Instead of storing images for the future generations, Sauna Obscura will produce unique and live pictures for those who are in the sauna. It is possible to experience the sense of a landscape in a new way in the Sauna Obscura. The visitors reach the sauna by means of a rowing boat.

Suomeksi alhalla. / På Svenska längre ned.

Sauna Obscura open Mon-Sun at 1 pm–6 pm
during 1 June–28 August 2011 (closed 24–26 June and 8–10 July 2011)

***
The rent for the whole sauna (50 minutes) 100 € (+ possible handling charges)
(a maximum of 10 persons/shift)

***
Tickets for common sauna shifts:
Sauna ticket 10 €/person (sauna shifts 50 minutes)
unemployed, children under the age of 12, students, pensioners 6 €/person

Single tickets for common sauna shifts can be bought at the Museum Centre of Turku’s museums during the opening hours of the ticket office.

***
Location: The beach of Saaronniemi in Ruissalo
Bus line 8 from Turku Market Square

Taiteilija Heidi Lunabban meren päällä kelluvan saunan sisällä toteutuu nk. Camera Obscura -ilmiö. Sauna Obscura on saunalautta, jossa saunotaan kameran sisällä. Kesäinen saaristomaisema projisoituu saunan seinille sekä saunojien ihoille. Rajat oman kehon ja ympäristön sekä sisä- ja ulkotilan välillä hämärtyvät. Jälkipolville säilytettävien kuvien sijaan Sauna Obscura tuottaa ainutkertaista elävää kuvaa niille, ketkä saunan sisällä kulloinkin ovat. Sauna Obscurassa on mahdollisuus kokea maisema uudella tavalla. Saunaan soudetaan rannalta.

Avoinna: maanantai-sunnuntai klo 13-18
aikavälillä 1.6.-28.8.2011
Suljettu juhannusaattona ja -viikonloppuna (24.-26.6.) sekä 8.-10.7.

                                            ***
Koko saunan vuokraus (50 minuuttia) 100 € (+ mahdolliset toimituskulut)
(max. 10 hlöä/vuoro)

Liput ovat jo myynnissä!

                                            ***
Yhteissaunavuorot ma-su klo 13-13.50 ja 15-15.50

 • Liput yhteissaunavuoroihin:
  Saunalippu 10 €/hlö (saunavuoro 50 minuuttia)
  työttömät, lapset alle 12 v., opiskelijat, eläkeläiset 6 €/hlö

Yksittäisiä lippuja yhteissaunavuoroihin voi ostaa Turun museokeskuksen museoista lippukassojen aukioloaikoina.

                                            ***
Sijainti: Ruissalo, Saaronniemi (uimaranta)
Bussilinja 8 Turun kauppatorilta

Ota oma pyyhe ja uimapuku mukaan! Sauna Obscura on Saaronniemen uimarannan yhteydessä ja saunojat voivat käyttää peseytymiseen uimarannalla olevaa suihkua. Ympäristösyistä johtuen peseytyminen tapahtuu ilman shampoota ja pesuaineita.
Katso muut ohjeet saunasäännöistä.
Löylyistä vastaa Turun museokeskus.

Konstnären Heidi Lunabba har ritat en bastu som flyter på vattnet, och inne i bastun uppstår det s.k. Camera Obscura-fenomenet. Sauna Obscura är en bastuflotte och bastubadarna sitter inne i en kamera. Sommarens skärgårdslandskap projiceras på bastuväggarna och bastubadarnas hud. Gränsen mellan den egna kroppen och omgivningen samt mellan det inre och det yttre rummet suddas ut. I stället för foton som sparas för kommande generationer producerar Sauna Obscura unika levande bilder som visas för dem som just då befinner sig inne i bastun. Sauna Obscura ger möjligheter att uppleva det omgivande landskapet på ett nytt sätt. Bastubadarna når bastuflotten med roddbåt.

Sauna Obscura öppen må–sö kl. 13–18
under tiden 1.6–28.8.2011 (stängd 24.–26.6. och 8.–10.7.2011)
Bokning av hela bastun (50 minuter) 100 € (+ ev. expeditionskostnader)
(max. 10 personer/bastutur)
Biljetter till de gemensamma bastutiderna:      
Bastubiljett 10 €/person (gemensam bastu 50 minuter)
arbetslösa, barn under 12 år, studerande, pensionärer 6 €/person

Biljetter till de gemensamma bastutiderna kan köpas i museerna inom Åbo museicentral under biljettkassans öppettid.

SaunaLab

Four saunas, designed by different artists and constructed in different areas of Turku will invite the public to come and look inside. And to take a sauna, of course. Private sauna reservations can be made during the summer season, with the saunas open for the public at certain times. Four artists have been invited to build their saunas: Jan-Erik Andersson, Heidi Lunabba, Harri Markkula and Hans-Christian Berg.

Sauna culture will also be examined in the project, for example, by considering what people talk about in the sauna, what is sauna etiquette, and what actually is the authentic artistic steam?

As part of SaunaLab, the Museum Centre of Turku will host an exhibition and a series of events related to the theme of sauna, bathing and cleansing.

The Museum Centre of Turku is responsible for turning up the heat.

Finns often define their relationships with other nationalities and their summer cottage neighbours through sauna: Do you have a sauna? That’s a steam room, not a sauna! How’s the löyly, the heat? Is the sauna made in Finland? What is the brand and quality of the stove? Sauna is the Finnish national shrine. The symbol of cleanliness and a haven for harmony and relaxation. A place and a discussion topic that will definitely keep your feet warm.

 • 1 June–31 August: Art saunas in Saaronniemi (Ruissalo), Ekoluoto Art Park next to the Wäinö Aaltonen Museum, River Aura and Kupittaa open-air swimming pool.

Eri puolille Turkua rakentuu neljä taiteilijoiden suunnittelemaa saunaa, joihin yleisö pääsee tutustumaan tietysti saunoen. Kesäkaudella varattavissa olevat saunat tarjoavat yksityisvuorojen lisäksi yleisiä saunavuoroja. Saunojen suunnittelijoiksi on kutsuttu neljä taiteilijaa: Jan-Erik Andersson, Heidi Lunabba, Harri Markkula ja Hans-Christian Berg.

Saunakulttuuria pohditaan myös muun muassa kysymyksillä: mistä saunassa puhutaan, mitä sopii saunassa tehdä ja millainen on aito taidelöyly? Saunapuhetta -kaupunkitaideteokset tuovat kysymyksiä ja vastauksia yleisölle eri taiteenlajein toteutettuina.

Lisäksi SaunaLabiin kuuluu Turun museokeskuksen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus, joka liittyy kiinteästi saunomisen ja kylpemisen sekä puhdistautumisen teemaan.

Löylyistä vastaa Turun museokeskus.

Suomalainen määrittää muita kansallisuuksia ja kesämökkinaapureitaan usein saunan kautta. Onko teillä sauna, höyryhuone ei ole kuulkaa sauna, millaiset löylyt saunassanne on, onko saunanne suomalainen, minkä merkkinen kiuas teillä on? Sauna on suomalaiselle kansakunnan pyhäkkö. Puhtauden symboli, rauhan ja rentoutumisen tyyssija. Paikka ja aihe, joka ei jätä kylmäksi.

 • 1.6. – 31.8., taidesaunat Ruissalon Saaronniemessä, Wäinö Aaltosen museon viereisessä taidepuisto Ekoluodossa, Aurajoessa ja Kupittaan maauimalassa.

På olika håll i Åbo byggs fyra bastur som planerats av konstnärer och som allmänheten naturligtvis kan bekanta sig med genom bastubad. Basturna kan bokas för privat bruk under sommarsäsongen, och dessutom ordnas allmänna bastutider. Fyra konstnärer har inbjudits att delta med en bastu: Jan-Erik Andersson, Heidi Lunabba, Harri Markkula och Hans-Christian Berg.

Bastukulturen granskas bland annat genom frågor om vad man pratar om och vad man får göra i bastun, och vad ett konstbastubad går ut på. De urbana konstverken Bastuprat, vars skapare representerar olika konstarter, ger svar på dessa frågor samtidigt som de ger upphov till nya.

Till Saunalab hör också en serie utställningar och evenemang som arrangeras av Åbo museicentral och som hänger nära ihop med temat bastu, bad och att tvätta sig.

Åbo museicentral står för bastubaden.

En finländare definierar ofta andra nationaliteter och sina sommarstugegrannar utgående från bastun: Har ni bastu? Nej hör ni, ett ångrum är ingen bastu! Hur varm blir er bastu? Är den finsk? Vilket märke har ni på bastuugnen? Bastun är en helgedom för det finska folket. En symbol för renhet, en fristad för lugn och ro och avkoppling. En plats och ett ämne som inte lämnar någon kall.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s%d bloggers like this: